FILMAT: “Irrid nibqa’ ngawdi lill-mummy u lid-daddy u ċert li intom l-istess” – Aidan

Fl-aħħar ħin qed jinxtered l-appell ta’ Aidan, tifel ta’ 11-il sena li jemmen li din l-isfida li ġab miegħu l-virus tal-covid-19 irridu negħlbuha flimkien. Dan iċ-ċkejken qiegħed jappella biex nibqgħu d-dar biex dan il-virus ikun jista’ jitrażżan.

Aidan spjega li ħassu mbikkem meta għalqet l-iskola u ma setax joħroġ, iżda aktar kemm bdew jiżdiedu l-każi beda jifhem kemm hu bżonnjuż li tinżamm l-iġene u li nisimgħu mill-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa.

“Qegħdin fiha flimkien u rridu noħorġu minnha flimkien”

Aidan tifel ta’ 11-il sena b’appell mill-qalb
Share With: