Il-POU tappella għal titli tal-artikli li jkunu vverifikati

Filwaqt li tirrispetta l-ġurnalisti u l-professjoni tagħhom, il-Police Officers’ Union tappella biex l-ewwel jiġu vverifikati l-fatt tal-każi qabel ma jintużaw ċerti titli fuq il-mezzi tax-xandir. 

B’referenza għal artikli li dehru fil-mezz tax-xandir dwar każ li seħħ ilbieraħ, il-Police Officers’ Union qalet li titli bħal dawn mhux biss jiżvijaw lill-pubbliku mill-verità tal-fatti, iżda jista’ jkollhom anke konsegwenzi negattivi kemm fuq il-persuni involuti, kif ukoll fuq il-qraba tagħhom.  

Share With: