“Jien dejjem ivvutajt kontra kull emenda li fiha tinkludi referenza għall-abort”

L-MPE Alex Agius Saliba fil-konfront ta’ insinwazzjonijiet minn xi individwi

Fuq is-sit soċjali ta’ Facebook, il-Mmebru Parlamentari Ewropej Alex Agius Saliba, aċċena u kkonferma li hu “dejjem ivvutajt kontra kull emenda li fiha tinkludi referenza għall-abort”. Huwa qal dan fil-konfront ta’ xi insinwazzjonijiet li qed jagħmlu xi wħud fuq ċertu vot li ttieħed dwar il-kwistjoni tal-abort.

Agius Saliba għamilha ċara li hu tkellem b’mod ċar fuq dan is-suġġett qabel l-elezzjoni u “għidt li jien dejjem kontra l-abort.”

Share With: