Gianni Infantino se jiġi investigat għal allegazzjonijiet ta’ lmenti kriminali

L-Isvizzera ħatret prosekutur speċjali biex jirrevedi lmenti kriminali kontra l-president tal-FIFA, Gianni Infantino, u l-Avukat Ġenerali, Michael Lauber, wara li huma kellhom laqgħat mingħajr dokumenti waqt li l-uffiċċju ta’ Lauber kien qed jinvestiga t-tilqim suspettat li jdawwar l-għaqda tal-football globali.

Ix-xahar li għadda, Lauber sar l-ewwel uffiċjal nazzjonali mill-fondazzjoni tal-Isvizzera moderna fl-1848 li għadda minn proċess relatat mal-integritá tat-trattament tiegħu tal-inkjesta tal-football.

L-għassies li jissorvelja l-prosekuturi federali Svizzeri – l-uffiċċju ta’ Lauber – is-sena l-oħra poġġieh taħt investigazzjoni wara li kellu tliet laqgħat bil-bibien magħluqa ma’ Infantino rigward l-istatus tal-inkjesta dwar il-korruzzjoni.

Il-bieraħ, l-għassies ħabbar li l-leġislaturi li jwettqu l- proċess ta’ esekuzzjoni kienu talbuh biex jirrevedi l-imġieba ta’ Infantino fl-investigaz­zjoni wara li tressqu tliet ilmenti kriminali kontra ż-żewġ irġiel kif ukoll persuni oħra li isimhom ma ssemmiex mal- prosekuturi fil-kapitali Bern.

Bħala riżultat, Stefan Keller, imħallef li jippresjiedi f’waħda mill-’qrati kantonali’ tal-Isvizzera, kien maħtur bħala “prosekutur straordinar­ju” fid-29 ta’ Ġunju biex jirrevedi l-ilmenti u jiddeter­mi­na jekk għandhomx jittieħdu akkużi kriminali kontra Lauber.

Minn dak in-nhar ġie ippre­żentatat ir-raba’ lment kriminali, qal il-gwardjan fi stqarrija. Ma ġew rilaxxati l-ebda dettalji tal-ilmenti.

Il-FIFA ma weġbitx immedjatament għal talba għal kumment mingħand Infantino u mill-federazzjoni nnifisha.

L-uffiċċju ta’ Lauber qal li kien ħa nota tal-ħatra tal- prosekutur speċjali u rrifjuta kumment ieħor.

Kemm Lauber kif ukoll Infantino, it-tnejn ċaħdu li għamlu xi ħaġa ħażina.

Is-sena l-oħra qorti Svizzera ordnat lil Lauber biex jirrifjuta lilu nnifsu mill-investigazzjonijiet tal-football dinji u ddikjara li l-laqgħat tiegħu ma’ Infantino qajmu dehra ta’ preġudizzju. Prosekuturi fe­de­rali oħra issa qed imexxu l-investigazzjonijiet.

L-investigazzjonijiet kontra l-FIFA bbażati fl-Isvizzera jinvolvu allegazzjonijiet ta’ ksur ta’ fiduċja, frodi, serq u ħasil ta’ flus. L-uffiċċju ta’ Lauber qed imexxi madwar 25 investigazzjoni kriminali flimkien ma’ 15-il aġenzija tal-infurzar tal-liġijiet barranin.

Share With: