It-tlugħ tal-istruttura tas-saqaf għall-hangar il-ġdid ta’ SR Technics f’Malta

Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Silvio Schembri ra t-tlugħ tal-istruttura tas-saqaf tal-hangar il-ġdid ta’ SR Technics f’Malta, proġett li huwa parti mill-investiment li qed tagħmel il-kumpanija ta’ €40 miljun li se joħloq 520 impjieg.

“Dan huwa pass importanti fl-istorja tal-industrija tal-avjazzjoni tagħna li qed tissawwar. Qed naraw kif iż-żrieragħ miżrugħa ġabu l-frott mixtieq, bl-espansjoni ta’ SR Technics, permezz tal-kostruzzjoni ta’ faċilità moderna ġdida fjamanta, proġett magħmul f’Malta, li jaħseb ukoll għal ajruplani kbar. Il-pożizzjonament ta’ din l-istruttura straordinarja tas-saqaf, li fiha nnifisha hija kisba ta’ inġinerija, hija turija oħra tal-impenn ta’ SR Technics lejn il-pajjiż li jospitaha kif ukoll billi tqiegħed il-kumpanija f’pożizzjoni aħjar biex tagħti servizz lil-linji tal-ajru oħra”, qal il-Ministru Schembri.

Fuq medda art ta’ aktar minn 20,000 metru kwadru, il-proġett jinkludi spazju għal workshop u l-infrastruttura l-ġdida li fl-aħħar ser tutilizza madwar 1,200 tunnellata ta’ azzar mat-tlestija u li se tgħin lil SR Technics biex iżid il-kapaċitajiet tagħha biex takkomoda sa sitt ajruplani żgħar f’daqqa, għal manutenzjoni bħal dawk li jissejħu C-checks, modifiki u tagħmir mill-ġdid.

Il-Ministru Schembri ħabbar il-pubblikazzjoni ta’ att ġdid għal cell companies li ser iservu biex jattiraw aktar negozju tal-avjazzjoni. Issa, it-twessigħ tal-liġi biex takkomoda cell companies fl-industriji tat-trasport marittimu u tal-avjazzjoni għandu jipproduċi opportunitajiet differenti fi ħdan dawn is-setturi fost l-investituri, min jikri u finanzjaturi fi ħdan l-industriji. Wieħed mill-iktar benefiċċji importanti li joħorġu minn din l-istruttura huwa li l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ kull ċellula individwali huma meqjusa bħala distinti u għalhekk meqjusa bħala separati mill-kumpanija ċellulari ewlenin u minn ċelloli individwali oħra.

“Aħna rridu li dawn l-istrutturi jkunu storja ta’ suċċess u biex Malta tkompli tibni reputazzjoni aktar b’saħħitha f’dawn is-setturi. Ir-regolamenti qed jipprovdu l-opportunità lill-kumpaniji diġà rreġistrati fir-Reġistru tal-Kumpaniji Maltin biex jespandu l-operazzjonijiet tagħhom u biex jisseparaw l-assi u l-obbligazzjonijiet tagħhom, fejn jidhrilhom li huwa meħtieġa. Minħabba l-pożizzjoni ġeografika ta’ Malta u minħabba li Malta għandha diversi professjonisti b’esperjenza f’dan il-qasam, dawn ir-regolamenti jistgħu jattiraw negozji ġodda li jqisu li huwa ta’ benefiċċju li joperaw f’ġurisdizzjoni b’saħħitha, anki jekk in-negozju tagħhom ma kienx ġie rreġistrat qabel f’Malta, bħal taħt ir-regolamenti kumpaniji jistgħu jiġu inkorporati direttament bħala cell company”, spjega Schembri.

Waqt l-indirizz tiegħu, il-Ministru Schembri talab lill-ħaddiema kollha biex jingħaqdu miegħu għall-konferenza stampa, faħħarhom għax-xogħol iebes tagħhom u ħeġġiġhom ikomplu jaħdmu iebes hekk kif għaddejjin aktar proġetti.

“Dak li qed niċċelebraw illum huwa bis-saħħa tagħkom, ir-riżorsa naturali tagħna. Qed inkunu xhieda tal-impenn, dedikazzjoni u sforzi ta’ aktar minn 250 impjegat li jaħdmu bla waqfien ta’ kuljum.  Naċċertakom li dak li ksibna s’issa mhuwa xejn lejn dak li se niksbu fil-futur li ġej. Intom ir-raġuni għas-suċċess ta’ pajjiżna”, qal il-Ministru Schembri.

Iċ-Chairman tal-Malta Enterprise William Wait tenna l-impenn tal-Malta Enterprise li jkunu msieħba affidabbli biex iżidu l-valur u joħolqu tkabbir għall-investiment dirett barrani tagħna u n-negozji lokali l-oħra li jibbenefikaw mill-preżenza tagħhom u impjiegi mħallsa aħjar għall-impjegati tagħna.

Iċ-Chairperson ta’ Malta Industrial Parks James Grech spjega li bħala parti mill-impenn kontinwu tagħna favur l-appoġġ għall-industrija tal-avjazzjoni tikber u tikkonsolida f’Malta, Malta Industrial Parks għandha tinvesti aktar minn €13-il miljun fit-titjib tat-Taxiway LIMA. “Dan jifforma parti mill-programm ta’ investiment infrastrutturali tagħna għas-snin li ġejjin u f’konformità mal-istrateġija tagħna għas-settur tal-avjazzjoni, dan il-proġett se jipprovdi aċċess aħjar għall-faċilitajiet fuq din in-naħa tal-ajruport u jippermetti lill-kumpaniji li joperaw hawnhekk biex jimmiraw lill-klijenti li qabel ma kinux kapaċi joffru dan is-servizz”, qal Grech.

Ir-Reġistratur ta’ Malta Business Registry Joe Farrugia spjega li permezz tal-avviżi legali l-ġodda kull ċellula individwali f’kumpanija taċ-ċellula għandha tiġi assenjata l-isem jew l-isem distint tagħha stess. Kull struttura teħtieġ biss bord wieħed tad-diretturi u sett wieħed ta’ M & As. Fuq il-bażi li l-formalitajiet kollha meħtieġa jkunu rrispettati u l-kumpanija taċ-ċelloli hija stabbilita b’suċċess, huwa relattivament rapidu għal ċelloli ġodda biex jiġu stabbiliti u jibdew joperaw. Dan huwa wkoll soġġett għad-divulgazzjonijiet meħtieġa fir-rigward tas-sidien. “Fl-aħħar nett, dan se jipprovdi opportunitajiet usa’ għal kumpaniji li joperaw fl-industrija tat-tbaħħir u fl-avjazzjoni”, qal Farrugia.

Il-Maniġer Ġenerali tas-SR Technics Arthur Magri qal li l-finalizzazzjoni tal-faċilità tal-ogħla livell ta’ SR Technics jimmarka pass importanti ’l quddiem fil-proġett tal-kumpanija. “Aħna nemmnu li l-appoġġ li l-Gvern wera fis-snin li għaddew se jkompli jkun sieħeb importanti fix-xhur li ġejjin. L-ippjanar tagħna qed juri li se nkunu naqsmu bejn il-faċilitajiet minn Ottubru 2020 u fil-bidu tal-2021 se noperaw bis-sħiħ mill-faċilità l-ġdida u għalhekk is-sitt xhur li ġejjin huma kritiċi biex niżviluppaw u nfasslu mill-ġdid l-organizzazzjoni tagħna u nkunu konformi ma’ kif is-suq se jiżviluppa. SRT temmen tassew li l-investiment fil-faċilitajiet tagħha u l-impjegati tagħha huma ċ-ċavetta għas-suċċess”, qal Magri.

Share With: