Malta bl-anqas rata ta’ qgħad fiż-żona ewro

Pajjiżna issa għandu l-anqas rata ta’ qgħad fiż-żona ewro flimkien mal-Ġermanja. Stqarrija maħruġa mill-Eurostat tikkonferma li, filwaqt li f’Malta l-qgħad beda jonqos, fl-Unjoni Ewropea dan kompla jiżdied matul Ġunju. Fil-fatt, f’pajjiżna r-rata ta’ qgħad naqset għal 4.2% f’Ġunju minn 4.3% f’Mejju. Dan meta madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda minn 7.0% għal 7.1%, filwaqt li fiż-żona ewro ż-żieda kienet minn 7.7% għal 7.8%.

L-akbar żieda fil-qgħad fiż-zona ewro matul Ġunju seħħet fil-Portugal, fejn ir-rata telgħet minn 5.9% għal 7% f’xahar wieħed biss. Fir-rigward tal-Unjoni Ewropea, l-akbar żieda kienet fl-Isvezja, fejn ir-rata żdiedet minn 8% f’Mejju għal 9.3% f’Ġunju.

L-ogħla rata ta’ qgħad fl-Unjoni Ewropea hija fi Spanja, fejn dan issa jlaħħaq 15.6% jew kważi erba’ darbiet ir-rata f’pajjiżna. L-uniċi pajjiżi li għandhom rata anqas minn pajjiżna huma r-Repubblika Ċeka u l-Polonja.

Iż-żgħażagħ kienu fost dawk li l-aktar gawdew mit-tnaqqis fil-qgħad f’pajjiżna. Fil-fatt, ir-rata ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin naqset minn 12.3% f’Mejju għal 11.9% f’Ġunju. Dan meta madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda minn 16.2% għal 16.8%. 

It-tnaqqis fir-rata tal-qgħad f’pajjiżna seħħ fix-xahar li fih ġie mniedi l-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomika. Il-fiduċja u s-sostenn li ta dan il-pjan serva biex pajjiżna jmur kontra t-tbassir ta’ ħafna li kien ser ikun hawn żieda qawwija fil-qgħad. Minflok, pajjiżna għall-ewwel darba qed ikun il-pajjiż bl-anqas rata ta’ qgħad fiż-żona ewro.

Ta’ min ifakkar li fl-eqqel tar-riċessjoni tal-2009, f’Diċembru 2009 pajjiżna kellu rata ta’ qgħad li kienet 2.5% aktar minn dik fil-pajjiż bl-anqas rata ta’ qgħad, dak iż-żmien il-Lussemburgu. F’Marzu 2013, qabel il-bidla fl-amministrazzjoni, il-Ġermanja kellha rata ta’ qgħad ta’ 5.4% kontra 6% f’pajjiżna. Dan ifisser li, minkejja l-pandemija, pajjiżna issa rnexxielu jneħħi kull distakk li kellu mal-pajjiż meqjus bħala l-mutur ekonomiku tal-Ewropa.

Fix-xhur li ġejjin, il-gvern ser ikompli jaħdem biex il-ġlieda kontra l-qgħad tkompli tintrebaħ u aktar familji jkollhom dħul aħjar.

Share With: