€220 miljun mill-UE … sa Marzu irridu ndaħħlu l-pjani kif se jintefqu

Il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia ddikjara fil-Parlament li l-gvern irnexxielu jġib is-somma ta’ €220 miljun f’fondi u dawn sa Marzu li ġej irid jiddaħħal pjan ta’ azzjoni dwar kif se jintefqu dawn il-€220 miljun.  

“Nafu diġa li 35 fil-mija se jmorru għal ‘green transition’, jiġifieri Carbon Neutrality u proġetti oħra biex nilħqu l-miri għas-sena 2050”, tenna Farrugia.

Share With: