“Il-pjani għal servizz bil-ħelikopter x’kien ġara minnhom?”

Fil-Parlament saret mistoqsija dwar xi żviluppi kien hemm, mill-aħħar ta’ Mejju 2019 sal-lum, dwar is-sejħa pubblika li kienet ħarġet mill-Malta Air Travel Ltd (Malta Medair) liema sejħa kienet dwar proposti sabiex jintgħażel operatur li jipprovdi servizz ta’ ħelicopter bħala air link bejn Malta u Għawdex.

Dwar dan, il-Ministru għall-Ekonomija qal li “s-sejħa saret fl-20 ta’ Mejju tal-2019 u kienet tagħlaq fit 18 ta’ Ġunju 2019. Kien hemm 14-il kumpanija/individwu li wrew interess u talbu kopja tad-dokumenti relatati u wara ffirmaw Non-Disclosure Agreement formali. 

Finalment kienet kumpanija waħda li ssotometiet proposta kompluta fiż-żmien u t-termini stabbiliti. Il-kuntratt ma din il-kumpanija ma sarx minħabba raġunijiet li l-kumpanija Malta Air Travel.Ltd ma kellhiex kontroll fuqhom.”

Share With: