Tiżvolġi s-46 Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Bank of Valletta

Is-46 Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Bank of Valletta saret nhar il-Ħamis 26 ta’ Novembru 2020. Din il-LĠA saret b’mod virtwali skont ir-rakkomandazzjonijiet attwali tal-Awtoritajiet tas-Saħħa.

Waqt li kien qed jindirizza lill-azzjonisti, iċ-Chairman il-ġdid Dr Gordon Cordina qal li minbarra l-ħtieġa li noħorġu b’saħħitna mis-sitwazzjoni li ġabet magħha il-COVID-19, il-Bank daħal għal programm ambizzjuż li se jittrasforma l-mod kif il-Bank jagħmel in-negozju tiegħu fil-ġejjieni. ‘Dan ma jistax ikun eżerċizzju ta’ fuq fuq, iżda bidla mill-qiegħ, minn ġewwa għal barra, li taffettwa l-operazzjonijiet u l-interazzjonijiet mal-istakeholders kollha, kemm interni kif ukoll esterni biex niżguraw irwieħna li l-Bank jibqa’ rilevanti għall-ekonomija Maltija u jwassal redditu aħjar lill-azzjonisti.

‘L-istrateġija l-ġdida, “BOV-2023” għandha l-għan li tpoġġi l-Bank fost l-aqwa banek fl-Ewropa meta mqabblin mad-daqs tagħna. It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ din l-istrateġija qed jiġu appoġġjati minn professjonisti b’esperjenza relevanti fuq livell internazzjonali.’ kompla Dr Cordina. ‘Il-mira ta’ din l-istrateġija hija li tkattar il-valur tal-intrapriża għat-tul ta’ żmien, b’viżjoni biex jerġa’ jinkiseb il-ħlas tad-dividend f’livelli li huma adegwati, stabbli u prevedibbli.

Il-Kap Eżekuttiv tal-BOV Rick Hunkin kompla biex jagħti ħarsa lejn il-punti ewlenin tal-prestazzjoni tal-Bank matul l-2019. Il-Grupp BOV irrapporta profitt qabel it-taxxa ta’ € 89.2m. Il-profitt attribwibbli lill-azzjonisti kien ta’ € 63.5m li jirriżulta fi qligħ għal kull sehem ta’ 10.9 ċenteżmi, meta mqabbel ma’ 8.8 ċenteżmi s-sena ta’ qabel. Meta nieħdu il-provvediment addizzjonali għall-obbligi ta’ kontinġenza ta’ €25m u spejjeż addizzjonali assoċjati mal-programm ta’ trasformazzjoni tagħna ta’ €23.9m, il-profitt sottostanti kien ta’ €138.1m.

Il-karta tal-bilanċ kompliet tikber matul l-2019, b’self gross lill-klijenti ta’ 1.9% ogħla mill-2018 u jlaħħqu €4.7 biljun. Id-depożiti żdiedu wkoll bi 2.1% li rriflettew it-tkabbir mill-attività ekonomika lokali, u b’hekk ipattu għat-tnaqqis sostanzjali fid-depożiti li kellhom klijenti internazzjonali. Is-saħħa kapitali kienet evidenzjata minn titjib fil-proporzjon CET1 – fl-aħħar tas-sena dan kien ta’ 19.5%, żieda ta’ 120 punt bażi fuq is-sena li għaddiet.

‘L-istrateġija BOV 2023 hija mfassla biex tagħmel il-Bank of Valletta bank aktar reżiljenti u aktar profittabbli: aħjar, u aktar effiċjenti,’ qal is-Sur Hunkin. It-tliet pilastri ewlenin ta’ din l-istrateġija se jiffokaw fuq:

 1. investiment fid-diġitazzjoni tal-prodotti u servizzi, biex tagħmilha aktar faċli għall-klijenti biex jinteraġixxu magħna;
 2. Bilanċ mill-ġdid tal-Karta tal-Bilanċ tagħna fejn ser nagħtu pariri lil settur tal-klijenti tagħna biex jiksbu bilanċ aħjar fil-portafolli tagħhom billi ngħinuhom jidentifikaw prodotti ta’ investiment alternattivi li jagħtuhom qligħ aħjar mill-kontijiet tad-depożitu tagħhom; u
 3. Se ntejbu l-esperjenza tal-klijenti billi nirranġaw proċessi li huma twal u kumplessi mingħajr bżonn u naġġornaw sistemi li mhumiex jgħinu l-interazzjonijiet mal-klijenti.’

‘Aħna komplejna bl-isforzi u l-investimenti tagħna biex innaqqsu l-element ta’ riskju fil-portafoll tagħna permezz ta’ Risk Appetite Framework ġdid matul l-2019 u l-2020. Żidna l-kontrolli u ssikkajna fil-politiki tagħna sabiex indirizzajna xi nuqqasijiet li kellna fil-passat fil-qasam tal-kontrolli. Dan kien jeħtieġ investiment ta’ €23.9m matul l-2019 u aktar investiment matul l-2020 sabiex niżguraw li l-Bank ikun miexi mal-aħjar prattiċi internazzjonali.’

‘Aħna komplejna nagħmlu sforz u investiment sinifikanti biex innaqqsu r-riskji fuq il-portafoll tagħna permezz ta’ qafas ġdid ta ‘aptit għar-riskju matul l-2019 u wkoll l-2020. B’suċċess qlibna għal Sistema Bankarja Ewlenija ġdida, pjattaforma moderna tal-IT li se nibqgħu nibnu fuqha biex noffru servizzi elettroniċi aħjar u prodotti u servizzi speċjalizzati lill-klijenti tagħna,’ kompla l-Kap Eżekuttiv tal-BOV. ‘Għamilna sforzi kbar biex nagħlqu obbligazzjonijiet kontinġenti li jirriżultaw minn kwistjonijiet legali tal-passat. Riċentement għalaqna l-Każ tal-iSwedish Pension Agency bi ħlas ta’ €26.5m, ħlas sinifikattivament aktar baxx minn €88m mitluba mill-iSPA. Il-każ tal-Property Fund ngħalaq favur il-Bank fl-2019 u bħalissa qed nistennew ir-riżultati legali tal-każ Deiulemar.

‘Fl-aħħarnett, id-deċiżjoni tal-Bord tad-Diretturi li tirtira r-rakkomandazzjoni oriġinali tagħha lill-Laqgħa Ġenerali Annwali biex tapprova l-ħlas ta’ dividend finali fir-rigward tas-Sena Finanzjarja 2019 hija bbażata fuq direttiva tal-BĊE dwar id-distribuzzjoni tad-dividend. Il-banek ingħataw struzzjonijiet biex jippreservaw il-kapital kollu sakemm l-effetti finali tal-pandemija jkunu magħrufa. Aħna nifhmu li din mhix aħbar milqugħa tajjeb mill-azzjonisti, imma nisperaw li tifhmu li din hija sitwazzjoni bla preċedent li lkoll qed niffaċċjaw,’ temm jgħid is-Sur Hunkin.

Ħames riżoluzzjonijiet tpoġġew quddiem il-LĠA u ġew approvati. Ir-riżoluzzjonijiet ordinarji inkludew l-approvazzjoni tal-Kont tal-Profitt u Telf (Profit & Loss Account) u l-Karta tal-Bilanċ għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019, il-ħatra mill-ġdid tal-Awdituri tal-Bank, il-Politika ta’ Rimunerazzjoni għad-Diretturi u l-Variable Remuneration Share Plan tal-BOV. Riżoluzzjoni straordinarja li tipproponi tibidliet fil-Memorandum u l-Artikoli tal-Assoċjazzjoni ġiet ukoll approvata mill-Laqgħa Ġenerali Annwali.

Il-Bord tad-Diretturi rċieva tliet riżenji minn Diretturi Mhux Eżekuttivi, matul l-2019 u matul l-ewwel kwart tal-2020. Wara sejħa ta’ applikazzjoni għan-nomina ta’ Diretturi Mhux Eżekuttivi, il-Bank irċieva 4 nominazzjonijiet, żewġ kandidati irtiraw in-nomina tagħhom u ż-żewġ  kandidati l-oħra ma ssodisfawx il-kriterji stabbiliti mill-Kumitat tan-Nominazzjonijiet u Governanza. Ma saritx elezzjoni u t-tliet postijiet vakanti baqgħu vakanti.

Għalhekk, b’effett mis-26 ta’ Novembru 2020, il-Bord tad-Diretturi għas-Sena Finanzjarja 2020 għandu jkun magħmul mid-Diretturi li ġejjin:

 • Cordina Gordon (President)
 • Agius Stephen
 • Borg Miguel
 • Bugeja Diane
 • Grech James
 • Hunkin Rick
 • Lupi Alfred
 • Mangion Anita
 • Mifsud Alfred
 • Piras Antonio
Share With: