Il-PM Robert Abela jrid li l-inkjesta tintemm ġimgħa oħra

Il-Prim Ministru Robert Abela huwa tal-fehma li l-inkjesta pubblika b’rabta mal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia għandha tintemm sal-ġimgħa d-dieħla.

Kien fl-20 ta’ Settembru 2019 meta l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat ħatar lill-Imħallef Emeritus Michael Mallia biex imexxi l-inkjesta flimkien mal-Professur Ian Refalo u Dr Anthony Abela Medici.

Madankollu l-familja Caruana Galizia oġġezzjonat għall-mod kif kien iffurmat il-bord u fil-15 ta’ Novembru tal-istess sena l-Gvern bidel lil Refalo u Abela Medici mal-Imħallef Emerits Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro.

Il-Gvern kien ta disa’ xhur lill-bord biex ilesti l-inkjesta imma l-membri tiegħu talbu estensjoni bil-Prim Ministru jaċċetta u jagħtiha sal-15 ta’ Diċembru biex tlestiha.

Waqt li kien qed jinawgura t-tieni fażi tal-padiljun tal-basketball f’Ta’ Qali l-Prim Ministru kien mistoqsi jekk se jerġax jestendi l-perjodu li fiha għandha titlesta l-inkjesta b’Abela jesprim l-konvinzjoni tiegħu li l-bord ilesti l-konklużjonijiet tiegħu sad-data estiża.

Share With: