IT-TORĊA tirbaħ libell li kienet fetħet Pia Zammit

Ftit tal-ħin ilu f’sentenza li tat il-Maġistrat Rachel Montebello l-gazzetta IT-TORĊA ma nstabitx ħatja ta’ malafama.

Il-kawża ta’ libell kienet infetħet mill-attriċi Maria Pia Zammit xi xhur ilu minħabba li hi ħassitha inġurjata b’żewġ rapporti u ritratt li fih hi dehret iżomm swastika backstage.

Il-Qorti ċaħdet it-talbiet kollha tal-attriċi bl-ispejjeż kontra tagħha.

L-Avukat Joseph Zammit Maempel deher għal Maria Pia Zammit mentri Victor Vella kellu jassistih lill-Avukat Aron Mifsud Bonnici.

Share With: