Hekk kif jinħallu l-miżuri ta’ kontroll fuq kemm joħorġu u fejn imorru n-nies, xorta tibqa’ l-ħtieġa li jinżammu l-prekawzjonijiet kollha kontra t-tixrid tal-corona virus. L-aqwa għodda għat-trażżin tal-pandemija ssir il-firda soċjali fl-ispazji fejn in-nies tgħix u toqgħod. Biss, l-osservanza ta’ dil-prekawzjoni

Miktub minn Alfred Sant L-eks President tal-Istati Uniti Barack Obama għadu bil-ħila biex fi ftit ħin jippreżenta panorama ta’ strateġija politika li tiġbor fiha l-aqwa għerq ta’ proġett politiku avventuruż, ħaj u qalbieni. L-indirizz tiegħu ta’ ftit aktar minn seba’ minuti lill-gradwati

Il-Membru Ewro Parlamentari Laburista Alfred Sant iddeskriva bħala proċess delikat il-ftuħ tal-kontrollu li kellhom jiddaħħlu mill-Gvern bil-għan li tiġi kkontrollata l-pandemija tal-coronavirus. Sant tenna li dan il-proċess mhuwiex faċli, u rrikonoxxa li l-Gvern qed jagħmel tajjeb li l-ftuħ tal-kontrolli qed jiddaħħal

Fil-ħafna diskors siewi li qed isir dwar il-problemi li se taffaċċja l-ekonomija ta’ pajjiżna, ma tantx qed isir fil-fehma tiegħi, biżżejjed analiżi ta’ kif qed tintlaqat l-ekonomija ta’ Għawdex, bħala Għawdex, mill-imxija tal-corona virus. Kemm-il darba ntqal li l-kriżi hi waħda

Ili naf lil Tony minn nofs is-snin sittin, u anke fil-ftit drabi meta ma qbilniex fuq xi ħaġa, bqajna dejjem ħbieb tal-fiduċja. Kien raġel sinċier, onest, intelliġenti, ħabrieki u ta’ talent. Iltqajna l-ewwel drabi fi żmien meta hu u Mario Azzopardi

Minn ALFRED SANT Kemm ilna nissieltu mal-imxija tal-corona virus

Hi ħaġa ċara li fost l-aktar ħaddiema li l-impjieg tagħhom hu mhedded bil-corona virus insibu dawk fis-setturi tal-lukandi, tar-restoranti u tal-“catering”. Il-mod kif inxterdet il-pandemija u kif kellhom jittieħdu l-miżuri biex jilqgħulha qata’ għal ġol-qalba ta’ kif isir xogħolhom. Wieħed jiddubita

Minn MELVIN FARRUGIA Mingħajr unanimità bejn l-istati tal-Unjoni Ewropea, il-missjoni ma tistax issir f’isem l-Unjoni Ewropea Fl-aħħar sigħat ġie rrapportat minn sezzjonijiet tal-midja Maltija li l-Gvern Malti mhux mistenni jkompli jagħti l-appoġġ finanzjarju għal missjoni navali li tissorvelja t-traffikar tal-armi li jidħlu

Miktub Minn ALFRED SANT B’mod ġenerali, sa issa dejjem ġara li meta l-immigrazzjoni rregolari saret kwistjoni importanti għal Malta, ma kienx l-istess għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U bil-maqlub. Il-gvern Malti jinsab maqbud bejn il-blata ta’ x’jgħid id-dritt internazzjonali mil-lat umanitarju, u l-ġebla iebsa

Miktub Minn ALFRED SANT Jekk se ngħid il-verità, ikolli nistqarr kif għalija, li biex nagħżlu kummissarju tal-pulizija l-gvern irid joqgħod joħroġ sejħa għal applikazzjonijiet, jagħmel eżami ta’ min japplika, iressaq lil min jikkwalifika quddiem kumitat tal-Parlament u l-bqija

Minn ALFRED SANT Wieħed mill-punti li dwaru għadhom ma qablux l-Ewropej fit-tħejjija tal-programm tagħhom ta’ rkupru ekonomiku jirrigwarda kif għandhom jinħarġu l-fondi – b’self jew b’għotja? Anke fuq dan qam nuqqas ta’ qbil bejn “nord” u “sud”. Tal-ewwel iridu self, tat-tieni għotja.

Miktub minn ALFRED SANT Studju bla eżamijiet kienet materja li matul is-snin qanqlet kontroversja sħiħa fl-iżvilupp tas-sistema edukattiva tagħna. Mhux se nidħlu fiha hawn. Illum, f’sistema fejn l-eżamijiet għadhom ir-regola, iż-żgħażagħ li kienu waslu biex jagħmlu dak li fi żmien kien jissejjaħ

Miktub Minn ALFRED SANT Konklużjoni li qed tinstema’ ta’ spiss tgħid hekk: Matul is-snin li għaddew mill-kriżi finanzjarja tal-2008/2010, il-priorità kienet biex il-gvernijiet jibbilanċjaw il-kotba. Riedu jnaqqsu l-ispejjeż. Fost l-aktar oqsma li ngħataw kemm-il żabra fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, insibu l-oqsma

Minn ALFRED SANT Għadni nibża’ li l-istimi li qed isiru tad-deni ekonomiku li l-imxija tal-corona virus kkawżat għadhom baxxi. Mhux għal Malta biss, imma ma’ kullimkien. Nifhem il-ħtieġa ta’ prudenza. Ikun żball li f’dan ix-xogħol tidħol xi esaġerazzjoni. Hemm ukoll il-bżonn li

Minn ALFRED SANT Kemm ilha li telqet l-imxija tal-corona virus naħseb li l-aktar ritratt xokkanti li rajt dwarha sa issa, inġibed minn żunżana. Juri trinka twila u wiesgħa. Fiha kienu qed jitpoġġew twiebet, tnejn tnejn, ħdejn xulxin u forsi wara, aktar