Miktub minn ALFRED SANT L-akbar gwaj għall-PN kif narah jien mhux li jibqgħu bil-mexxej li għandhom jew ibiddluh. L-anqas li x’aktarx jitilfu l-elezzjoni li jmiss u forsi anke ta’ warajha.  L-akbar gwaj hu li tittieħed liema deċiżjoni tittieħed dwar min se jmexxi,

Minn ALFRED SANT Matul l-aħħar Kunsill Ewropew reġa’ ħareġ il-kuntrast

Minn ALFRED SANT Ħabib tiegħi qagħad jagħmilli lista’ ta’ każi msemmija li waslu sal-qorti u baqgħu hemm. Hi twila. Tirrelata ma’ każi li qajmu skandlu dwar korruzzjoni, abbuż ta’ poter, frodi jew atti kriminali konnessi ma’ nies magħrufa, l-aktar fil-politika (imma

Reġgħet issemmiet it-taxxa fuq is-servizzi finanzjarji (FTT) bħala waħda li l-Unjoni Ewropea tista’ tiċċarġja bil-għan li b’hekk tottjeni għajn ġdid ta’ dħul ħalli jkollha bhiex tilqa’ għall-ispiża tal-ħidma dejjem tikber li qed tidħol għaliha. Diversi pajjiżi (fosthom nistħajjel Malta) qed

Ritratt: ALAN SALIBA Il-mitt sena ta’ ħajja li l-Partit Laburista qed jiċċelebra dis-sena għandu jkun okkażjoni biex dawk kollha li jemmnu fl-ideali tal-Partit jirriflettu dwarhom u kif jgħoddu għaż-żminijiet tal-lum. Kif għandhom jitfissru. Kif għandhom jitħaddmu. Kif għandhom jiġġeddu.  Matul ħajtu, il-PL

Minn ALFRED SANT Xejn ma jdejjaqni aktar fl-investigazzjonijiet tal-ħidma publika mill-mod kif l-informazzjoni dwarhom tinsilet f’telenovela. Waqt li jkun għaddej dal-proċess, il-fatti wieħed wara l-ieħor donnhom jgħaddu minn lewn għal lewn, skont il-kisra tal-mument li tkun ħadet il-kontroversja dwarhom. Mentri li jkollna

ĠUSTIZZJA FIT-TAXXI Forzi sostanzjali fl-Ewropa, u mhux biss mix-xellug, iqisu li issa hu ż-żmien biex tissaħħaħ l-għajta favur ġustizzja fl-istruttura tat-taxxi u fil-mod kif it-taxxi jinġabru. Ftit tista’ toħroġ kontra din l-għajta, aktar u aktar meta tintrabat mas-sejħa biex jitwaqqaf kull ħasil

Miktub minn ALFRED SANT L-ISTAT Hemm min qed jibża’ li ħtija tal-pandemija, ħafna pajjiżi se jispiċċaw dominati kważi għal kollox mill-istat. Dan għax biex jilqgħu għall-kriżi finanzjarja li kważi s-settur privat kollu qed jaffaċċja, l-gvernijiet qed jippompjaw biljuni f’għajnuniet diretti lil eluf

Miktub minn ALFRED SANT Il-ftehim aħdar (“Green Deal”) sar wieħed mid-dommi ewlenin li fuqu l-Unjoni Ewropea tippernja l-ħidma tagħha. Hu maħsub biex f’kull ħaġa li ssir, tiġi mmarkata bla waqfien il-ħtieġa li jiġu nfurzati l-miżuri li jħarsuna kontra kif il-klima tad-dinja

Minn ALFRED SANT Punt li għadu jinħass kull meta jitressaq xi pronostiku dwar kif il-qagħda ekonomika fl-Ewropa se tiżviluppa wara dil-kriżi, bilfors iqanqal tħassib. Dan hu li kull tbassir qed jibda mill-premessa li t-tbassir li jkun sar qablu, ta stima li

Minn ALFRED SANT Saru jiddeterminaw kif ħafna nies iġibu ruħhom għax jispiċċaw impressjonati b’kemm hemm individwi li huma lesti biex jisparlaw dwar dak u dwar l-ieħor mingħajr ebda prudenza. Jidher li l-ammont ta’ messaġġi b’insulti u tmaqdir personali qiegħed dejjem jiżdied,

Minn ALFRED SANT Il-konsumaturi għandhom raġun. Ħallsu għall-biljetti tal-ajru tagħhom, it-titjiriet ma sarux, u baqgħu ma ħadux lura l-flus li ħallsu. Hemm regolament Ewropew li jgħid li meta jiġri hekk, il-linja tal-ajru għandha tirrifondi l-flus imħallsa. Dan baqa’ ma ġarax. Qam l-argument,

Trid tkun ibleh biex temmen li f’Malta ma jeżistix ir-razziżmu jew li m’għandux – bħal f’pajjiżi oħra – għeruq profondi. Minn fejn ġew ma nistax ingħid. Imma f’kull ġens jeżisti l-impuls fost il-membri tiegħu biex dak li ma jidhirx li

Minn ALFRED SANT Kontroversja li qamet fl-aħħar ġimgħat dwar il-banek Ewropej kienet tgħd hekk: Għalihom qed jinbidlu r-regoli biex isiru aktar flessibbli u jkunu jistgħu joffru iżjed għajnuniet finanzjarji lill-impriżi u liċ-ċittadini milquta bl-imxija tal-coron virus. B’hekk qed jiġu żgurati li

Miktub minn ALFRED SANT Intqal li minħabba l-imxija tal-corona virus, “eluf” ta’ ħaddiema barranin telqu jew se jitilqu minn Malta, l-aktar għax spiċċaw bla xogħol. Ikun tajjeb li b’mod publiku, tingħata rassenja ta’ min kienu dawn in-nies. Ovvja, mhijiex kwistjoni ta’ ismijiet,