Minn Dr Alfred Sant Is-soċjalisti Ewropej qed jagħmlu tajjeb – u dwar dan jien mija fil-mija allinejat ma’ li jgħidu – meta jinsistu fuq l-għan ambjentali biex il-bidla fil-klima tiġi mrażżna. U meta fl-istess nifs jinsistu li dat-trażżin irid isir b’mod

Forsi l-aqwa regola fit-tmexxija publika ta’ stat demokratiku hi dik tat-trasparenza – li jkun magħruf filwaqt minn kulħadd kif l-affarijiet qed jiġu deċiżi. U l-għarfien irid isir bis-serjetà, dwar kif u għaliex id-deciżjonijiet jittieħdu. Jekk hi l-aqwa regola, hi wkoll l-aktar

Minn Dr Alfred Sant Bil-mod il-mod, daqs kwistjonijiet dwar kemm it-tkabbir ekonomiku qed jirnexxi, u dwar kemm il-ġustizzja soċjali qed titwettaq, suġġett ieħor beda jingħata attenzjoni bla waqfien fl-aġenda nazzjonali: l-użu li qed isir mill-art. Fejn għandu jsir jew ma jsirx bini

Miktub minn ALFRED SANT Wara li tkun intemmet għal kollox il-Covid-19, sfida kbira se tkun kif nerġgħu nirristawraw il-konnettività – ir-rabtiet personali u familjari, ekonomiċi, soċjali u kulturali li kienu jeżistu qabel fuq bażi ta’ persuni li jiltaqgħu ma’ xulxin wiċċ

L-Ewroparlamentari Laburista Alfred Sant ivvota favur ir-rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2020 iżda esprima tħassib dwar kif il-BĊE, mhux għall-ewwel darba, jidher li qed jassumi rwol ewlieni fit-tifi tan-nar strateġiku jew l-innovazzjoni politika. Il-Parlament Ewropew, permezz tar-rapport annwali, jagħti l-valutazzjoni tiegħu tal-istrateġija

Miktub minn ALFRED SANT Qed jiżdied l-inkwiet fost koppji anzjani li jgħixu f’post mikri. Qed jibżgħu li f’daqqa se jkollhomn iħallsu aktar kera wara snin twal li draw iħallsu ċertu ammont u bnew il-finanzi ta’ ħajjithom skont dan l-ammont. Tifhimhom u

Ikolli nammetti li żviluppi riċenti fil-politika Taljana ħallewni sorpriż għall-aħħar. Fiż-żminijiet li għaddejjin minnhom, l-Italja bħal kull pajjiż ieħor, għandha bżonn gvern stabbli ħalli jkompli jilqa’, tajjeb jew ħażin, għall-effetti tal-pandemija. Minflok, il-gvern ta’ Conte – li wara kollox bid-difetti kollha

Minn Dr Alfred Sant Il-liġi maħsuba biex tassigura li jkollna numru minimu ta’ nisa membri fil-Parlament Malti hi waħda li ma tistax ma tappoġġahiex. Kien ilu jidher li bla sistema ta’ kwoti l-għadd ta’ nisa fil-Parlament se jibqa’ wisq wisq baxx.

Miktub minn Alfred Sant Il-proposta tal-Prim Ministru Robert Abela biex l-iskejjel jibqgħu miftuħa waqt il-“vaganzi” tal-Karnival u mbagħad il-jiem “mitlufa” jingħataw lura fis-sajf jew f’xi żmien ieħor, kienet waħda interessanti u kostruttiva.  Għax jekk hemm qbil li f’dal-mument, ikun aħjar jekk in-nies

Miktub minn Alfred Sant Fil-mod kif żviluppat il-pandemija tal-Covid-19 mal-Ewropa u d-dinja, ħaġa waħda tispikka. Hekk kif għaddew ix-xhur, kull pajjiż laqqatha bil-kbir, għadilli mhux kollha bl-istess mod u fl-istess żmien. Għal darba wara l-oħra, pajjiżi li rnexxielhom jikkontrollaw tajjeb l-imxija,

Minn Dr Alfred Sant Fit-teorija u fl-istqarrijiet pubbliċi, kulħadd favur il-ħarsien tal-ambjent. Fil-prattika baqgħu jittieħdu bla waqfien deċiżjonijiet li xejn ma jmorru f’din id-direzzjoni. Dil-biċċa tgħodd għal kulħadd, jew kważi. Jien nammetti pereżempju, li fl-imgħoddi u sal-lum għadni nemmen li m’hemm xejn

Minn Dr Alfred Sant Wieħed jifhem l-argumenti kuntrarji li jqumu dwar ir-regolamentazzjoni li proġetti ġodda jkollhom isegwu. Mitqiesa minn ħafna bħala burokrazija żejda, ir-regoli donnhom qiegħdin hemm biex irażżnu l-inizjattiva u jxellfu kull attività li tista’ toħloq impjiegi u ġid. Hekk

Minn Dr Alfred Sant Dwejjaq tqanqal dan l-argument, imma m’hemmx x’tagħmel: hu argument li jgħodd! Pajjiżna u l-gvern tiegħu ilhom jaqilgħu

Miktub minn Alfred Sant F’demokrazija bħal tagħna u bħal ta’ oħrajn, kemm jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet iebsa meta jkun żmienhom li jittieħdu? Għax il-lant politiku-partiġġjan  hu li jekk naħa tagħmel riforma li “tweġġa’”, in-naħa l-oħra twiegħed li malli l-poplu jagħtiha ċans, treġġa’

Minn ALFRED SANT Forsi l-ħeġġa għall-festi hi fost l-aqwa sentimenti fil-karattru Malti. Reġa’ ta sinjal ta’ dil-ħaġa l-Kap tal-Oppożizzjoni bl-appell tiegħu (skont rapporti) biex hekk kif “tintemm” l-imxija tal-Covid-19, Malta tagħmel festa kbira. Jekk fhimt tajjeb ma ċċarax għandhiex tkun festa