Miktub minn ALFRED SANT Fl-aħħar jiem, ħarġu żewġ rapporti fuq suġġetti diffiċli ħafna għal min ħariġhom – suġġetti li fi żminijiet oħra kienu jitwaddbu taħt it-tapit. Fil-fatt, l-investigazzjonijiet saru għax l-iskandli li tqajmu kienu tali li ma setgħux jibqgħu jiġu njorati. Kien

Miktub minn ALFRED SANT Meta jgħiduli li t-tmexxija ta’ pajjiż aħjar issir mit-teknokratiċi milli mill-politiċi jgħadduli d-dubji. (Teknokratiku kif nifhimha jien, fit-teorija, hu persuna kompetenti fil-modi xjentifiċi ta’ kif tħares lejn id-dinja biex tasal għal deċiżjonijiet skont kejl bilanċjat u meqjus.)

Minn Dr Alfred Sant Kienet esperjenza stramba, mhux daqstant sabiħa l-ġimgħa li għaddiet meta żort filgħaxija iċ-Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran. Bħal daż-żmien kull sena fl-istess ħin, ikun miżgħud bin-nies. Is-sala qisha kuritur enormi tkun meħuda bil-wirjiet imtellgħa minn publikaturi tal-kotba biex jagħmlu

Minn Alfred Sant Wieħed biss għandu jkun l-għan issa li l-baġit għas-sena li jmiss ġie approvat: dak li jitwettaq. Bis-sens – b’rieda ċara biex il-problemi konkreti jkunu affrontati konkretament mhux bil-kliem sabiħ – kif ukoll b’nifs tat-tul. Ma jridx jibqa’ fuq

Miktub minn ALFRED SANT Il-kulur tax-“xellugin” hu ikħal; tal-“konservattivi” aħmar. Tal-ewwel jintwerew bħala ħmir fil-karikaturi popolari; tat-tieni bħala iljunfanti. Huma politikament feroċi lejn xulxin. Fl-Istati Uniti il-ħmar u l-iljunfant ma jċedux xiber lil xulxin, fl-ebda qasam u tista’ tgħid fl-ebda ċirkostanza. Forsi

Minn Alfred Sant Għall-bidu ta’ Novembru jitfakkru ż-żewġ gwerer dinjin tas-seklu 20. Fil-maġġoranza kbira tagħhom, il-popli li jfakkru l-qerda, l-imwiet u l-massakri ta’ dawk il-ġrajjiet imdemmija, ma għandhom l-ebda esperjenza diretta tagħhom. U ħafna minnhom lanqas għandhom esperjenza ta’ xi gwerer

Għal tal-apposta qed ngħid “Malti” għax allavolja ir-reverendu Mario Grech hu minn Għawdex, il-profil tiegħu dejjem kien jgħodd għall-pajjiż kollu kemm hu. Ħadt gost ħafna nisma’ bil-ħatra ġdida tiegħu. Waqt li ngħid hekk, irrid niċċara. L-ewwel, li m’inix reliġjuż u allura

Miktub minn Alfred Sant Wasalna fi stadju tal-pandemija fejn in-nies iddejqet biha imma fl-istess ħin dejjem aktar qed tqisha bħala fenomenu aktar gravi milli ħasbet għall-ewwel. Id-dwejjaq ġej mill-fatt li r-restrizzjonijiet soċjali u personali saru wisq toqol monotonu għal ħafna waqt

Miktub minn ALFRED SANT BAĠIT Nibqa’ ngħid li s-suċċess jew falliment tal-baġit preżentat dil-ġimgħa għas-sena 2021 għad jitkejjel fuq kemm minn naħa se jirnexxilu jsostni l-ħajja finanzjarja ta’ ħafna impriżi maqbuda fi tnalja kerha ħafna ta’ nuqqas ta’ xogħol u ta’ bejgħ;

Minn Alfred Sant Xi ħadd qalli kif il-kunċett ta’ “klassi soċjali” ftit baqagħlu qima fl-istudji akkademiċi – jitqies bħala antikwat f’dinja globalizzata li tiddependi mill-internet għal-kumnikazzjoni u fejn is-servizzi saru jiddominaw fl-ekonomiji avvanzati. Għadni ma vverifikajtx kemm dan hu minnu. Jekk hu

Miktub minn ALFRED SANT Ifettilek tara tixtrix xi ħaġa bl-internet

Miktub minn Alfred Sant Ħabib tiegħi reġa’ ġibidli l-attenzjoni dwar kemm hu inkwetanti dak li qed jiġrilhom numru enormi ta’ speċje ta’ annimali: jinqerdu: minħabba t-tniġġis, il-ħerba tal-ambjent fejn jgħixu, il-kaċċa li ssir fuqhom

Minn Alfred Sant Erġajna smajna kif raġuni ewlenija għad-dewmien li jieħdu l-qrati toħroġ mill-fatt li hemm nuqqas ta’ ġudikanti. Imma jien kien mingħalija li dil-ħaġa ilha tissemma u li matul is-snin saru sforzi sostnuti biex in-numru ta’ ġudikanti jiżdied, kif fil-fatt ġara. Niftakar

Minn Alfred Sant Nifhem il-pressjoni politika li tkun qawwija fuq gvern biex jidher li l-affarijiet jinsabu għaddejja bla bosta problemi. Biss meta jkunu problemi li gvern ma jistax ilaħħaq magħhom għax jinqalgħu minn forzi għal kollox barra mill-kontroll tiegħu, naħseb li

Miktub minn Alfred Sant Il-Patt fuq l-Immigrazzjoni u l-Ażil li ppublikat il-Kummissjoni Ewropea l-ġimgħa l-oħra fih ħafna x’tomgħod, mhux l-anqas in-numru ta’ paġni li jammontaw għalihom id-dokumenti maħruġa: kważi 500. Ħaġa ċara li l-Kummissjoni pprovat toħroġ b’kompromess li jista’ jaqbel miegħu