Minn Alfred Sant Fortunatament, il-kontroversji politiċi pjuttost sterili dwar liem hi l-aqwa bħala festa, jekk hux l-Indipendenza jew Jum il-Ħelsien fl-aħħar inqatgħu. L-Indipendenza li biha l-gżejjer Maltin saru stat sovran tista’ tiġi kommemorata minn kulħadd għalkemm kulħadd imbagħad għandu d-dritt li

L-Ewroparlamentari Laburista Alfred Sant appella għal proċess ta’ rikonċiljazzjoni nazzjonali u demokratizzazzjoni fil-Belarus u qal li dan għandu jseħħ qabel kwalunkwe intervent fil-pajjiż. Talbiet għal intervent dirett mill-UE jistgħu ikunu kontroproduttivi waqt li dikjarazzjonijiet li jindikaw ir-rikonoxximent ta’ President elett tal-Belarus

Minn Alfred Sant L-uċuh ġodda u jekk jista’ jkun żgħażagħ huma meħtieġa fil-politika, mela le. U f’kull qasam tal-ħidma tal-bniedem. Imma dan ifisser li (talanqas) fil-politika jkun aħjar jekk l-uċuh ġodda jibdew minn fuq nett? Tal-PN donnhom saru ta’ dil-fehma. Lesti jtellgħu

Miktub minn ALFRED SANT Fl-OECD, l-organizazzjoni tal-pajjiżi kapitalisti l-aktar żviluppati, resqin jidher lejn ftehim ġdid dwar kif l-istrutturi ta’ taxxi għandhom jitħaddmu fil-pajjiżi differenti biex jiżguraw li l-ebda kumpanija kbira jew żgħira, ma tkun tista’ tirranġa l-kontijiet tagħha b’mod li tħallas

Minn Dr Alfred Sant Mhux is-self employed kollha marru ħażin bil-kriżi tal-corona virus imma dawk li marru ħażin qalgħu daqqa kbira. Huma u d-ditti li jimpjegaw ftit nies, l-aktar fil-qasam tat-turiżmu imma mhux biss, jinsabu daharhom mal-ħajt, jew kważi. L-appoġġi finanzjarji li

Minn Dr Alfred Sant Id-diskussjoni għaddejja dwar bidla fil-liġijiet li jikkonċernaw il-prostituzzjoni tqajjem dilemmi fondamentali. Sa fejn għandhom jitħallew ireġu r-regoli tas-suq “ħieles”? Min hu sid/sidt ta’ ġismu, jista’ jittraffikah? Jekk iva, allura r-rwol tal-istat għandu jkun dak li jiżgura li

Miktub minn ALFRED SANT Is-sistema politika Maltija – imma mhux tagħna biss – hi mibnija fuq il-klijenteliżmu. Fit-taħdit dwar bidliet kostituzzjonali li kellhom? sejrin? isiru, forsi ta’ min idaħħal riflessjoni dwar dil-ħaġa u dwar kif tiġi inkoraġġita mis-sistema elettorali eżistenti. Talanqas

Minn Alfred Sant Forsi minħabba l-pandemija imma sibt lili nnifsi niddiskuti dwar il-mewt it-tajba. Jew forsi għax bħali, uħud minn dawk li kont niddiskuti magħhom jaraw riesaq il-mument meta jinżel is-separju. Minkejja l-aġġettiv ta’ “tajjeb” li poġġejnilu miegħu, għal ħafna s-suġġett

Fejn wasalna fil-kunċett tal-kwoti li jassiguraw l-għan li aktar u aktar nisa jilħqu f’pożizzjoni ta’ tmexxija jew deċiżjoni? Jien minn dejjem qbilt li mingħajr il-kwoti, se jkun diffiċli li l-għan jintlaħaq. Fl-Ewropa llum, hemm fehma maġġoritarja sew favur l-idea, għalkemm it-twettiq

Miktub minn ALFRED SANT Il-bilanċ li messu kellna bejn servizzi u industrija ilu li nitlef f’pajjiżna. Għall-bidu servizzi kienu jfissru l-aktar turiżmu u ħidmiet relatati. Lejn l-aħħar tas-snin tmenin tas-seklu l-ieħor, l-amministrazzjoni ta’ Fenech Adami bdiet tisħaq fuq servizzi finanzjarji. L-ewwel

Il-kredibilità u l-effetti tal-miżuri kurrenti li qed jittieħdu biex irażżnu t-tieni mewġa tal-corona virus f’pajjiżna se jibqgħu jiddependu fuq kemm ir-regolamenti stabbiliti mill-gvern jiġu rispettati. Inutli li wieħed jistenna li dar-rispett se jintwera b’mod awtomatiku minn kulħadd.  Irid jiġi nfurzat b’mod

Minn ALFRED SANT Sar ħafna diskors dwar laqgħat bejn ħafna nies, “ta’ massa” – dwar jekk għandhomx jitħallew isiru jew le. L-isfida tmur lil hinn sew mis-sempliċi negozju; forsi dik l-anqas waħda mqabbla ma’ oħrajn, għax tolqot id-dinja ekonomika li “mdorrija” terġa

F’pajjiż ċkejken, kitibli ħabib minn barra, donnu biex ifarraġni, bilfors li l-ipokreżija tispiċċa għodda soċjali indispensabbli biex tingħex il-ħajja f’komunità. Kulħadd wara kollox japplika regoli doppji jekk mhux tripli u aktar, skont hux għalih, għal ħbiebu jew għal min jikkompetilu.  F’soċjetà

L-aħħar żewġ sfidi kbar atletiċi li nzammu f’Malta – l-għawma minn Sqallija u l-ġirja mal-perimetru tal-gżejjer – kienu ċelebrazzjoni tal-għanijiet filantropiċi magħżula mill-konkorrenti u tas-sentiment ta’ kisba sportiva. Biss naħseb li hemm fattur ieħor kruċjali f’li ntlaħaq u m’għandux jitwarrab: l-istamina

Miktub minn ALFRED SANT L-akbar gwaj għall-PN kif narah jien mhux li jibqgħu bil-mexxej li għandhom jew ibiddluh. L-anqas li x’aktarx jitilfu l-elezzjoni li jmiss u forsi anke ta’ warajha.  L-akbar gwaj hu li tittieħed liema deċiżjoni tittieħed dwar min se jmexxi,