Minn Dr Alfred Sant Dwejjaq tqanqal dan l-argument, imma m’hemmx x’tagħmel: hu argument li jgħodd! Pajjiżna u l-gvern tiegħu ilhom jaqilgħu

Miktub minn Alfred Sant F’demokrazija bħal tagħna u bħal ta’ oħrajn, kemm jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet iebsa meta jkun żmienhom li jittieħdu? Għax il-lant politiku-partiġġjan  hu li jekk naħa tagħmel riforma li “tweġġa’”, in-naħa l-oħra twiegħed li malli l-poplu jagħtiha ċans, treġġa’

Minn ALFRED SANT Forsi l-ħeġġa għall-festi hi fost l-aqwa sentimenti fil-karattru Malti. Reġa’ ta sinjal ta’ dil-ħaġa l-Kap tal-Oppożizzjoni bl-appell tiegħu (skont rapporti) biex hekk kif “tintemm” l-imxija tal-Covid-19, Malta tagħmel festa kbira. Jekk fhimt tajjeb ma ċċarax għandhiex tkun festa

Miktub minn ALFRED SANT Xejn mhi ħaġa sabiħa li donna qed niżvalutaw l-art li f’pajjiżna tintuża għall-biedja, kemm minn ħaddiema “fulltime”, kemm minn dawk “parttime”. Nemmen li din hi art li rridu nqisu bħala prezzjuża. Meta kont attiv fil-politika lokali kont

Minn Dr Alfred Sant Sa minn meta bdew jitwaqqfu fit-tieni nofs tas-snin 60 tas-seklu l-ieħor, il-korpi publiċi kienu maħsuba biex iwettqu xogħol “ġdid” tal-gvern li ħtieġlu flessibilità akbar milli setgħu jipprovdu l-istrutturi taċ-ċivil. Ukoll kellhom joħolqu livell ta’ responsabbiltà fit-twettiq ta’

Minn Dr Alfred Sant Fl-Ewropa ta’ żmien il-Milied, iċ-ċelebrazzjonijiet li jinżammu tbiegħdu sew mill-istorja “oriġinali” tal-Milied – dik li nuru fil-presepji. Missier Milied (biex ma nsemmix lil Rudolph iċ-ċerf) ħa s-sopravvent fuq il-bambin Ġesu. Xorta waħda madankollu l-istorja “oriġinali” għadha ħajja u

Mark Camilleri hu ħabib tiegħi u napprezza l-ideat tiegħu. Imma ma naqbilx li bħala persuna u bħala chairman ta’ istituzzjoni statali jgħajjar lil ħaddieħor fuq il-midja soċjali b’użu selvaġġ ta’ kliem ħażin li ftit jagħmel sens. Is-sabiħ u l-istramb kien li

Miktub minn ALFRED SANT Mhijiex konsolazzjoni li tkun taf li oħrajn jinsabu f’qagħda agħar minn tiegħek. Sa hawn nistgħu naslu meta nqabblu kif iċ-ċittadini ta’ ċerti pajjiżi Ewropej, u mhux miż-żgħar jew mill-anqas qawwija, se jqattgħu l-vaganzi tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena.

Miktub minn ALFRED SANT Forsi jkun aħjar ma niktibx dak li għandi f’moħħi

Miktub minn ALFRED SANT DIVORZJU Hi ħaġa tajba li qed jingħata ħsieb dwar kif tista’ titjieb il-liġi tad-divorzju. Il-mod kif twieldet bħala liġi xejn ma kien normali hekk li uħud mill-miżuri li tikkontempla huma ftit strambi. Bilfors, la kellu jdaħħalha gvern li

Miktub minn ALFRED SANT F’laqgħa li kelli dan l-aħħar, qaluli kif wasal iż-żmien li jinstab mod ħalli l-persuni u l-impriżi jiġu assigurati kontra pandemija bħal din tal-corona virus. Ma jidhirx li teżisti polza ta’ assigurazzjoni bħalissa li tpoġġi lil dawk li

L-Ewroparlamentari Laburista Alfred Sant ivvota kontra rapport tal-Parlament Ewropew li jinkludi analiżi dwar l-elezzjonijiet Ewropej. Dan minħabba li r-rapport jiddevja lejn l-impożizzjoni ta’ aġenda Ewro-ċentrista għal elezzjonijiet futuri tal-PE. Dan jinjora t-tradizzjonijiet politiċi demokratiċi u l-istrutturi demografiċi tal-Istati Membri differenti li

Miktub minn ALFRED SANT Jekk il-vaċċin li eventwalment se jintuża kontra l-imxija tal-corona virus jingħata bl-istess mod bħal dak tal-influwenza, x’aktarx li tassew malli jasal fuq “is-suq”, ikun jista’ jingħata malajr malajr lil miljuni ta’ nies.  It-titqiba tal-influwenza li ħadt dan l-aħħar

Miktub minn Alfred Sant Kemm hawn paladini hux, li jtellgħu l-informazzjoni meħtieġa dwar dan jew dak il-mexxej Laburista? Ikollok tammira l-assidwità tagħhom sakemm tiftakar: imma dawn il-flien fejn kienu fi żminijiet il-gvernijiet ta’ Fenech Adami u Gonzi? F’dak iż-żmien ma kellhom l-ebda

Minn Alfred Sant Fi żminijiet ta’ inċertezza ekonomika, id-dibattiti dwar taxxi u mhux taxxi isiru aktar intensi. Speċjalment it-taxxi fuq il-konsum u l-produzzjoni. Meta l-azjendi u l-familji jkunu qed iġarrbu kriżi fid-dħul tagħhom il-piżijiet tat-taxxi kurrenti fil-ħajja ta’ kuljum iqagħbruhom sew. Fuq quddiem