Hemm frak li jtir u jispiċċa mar-riħ imma hemm frak li jibqa’ hemm u wara żmien jeħel ma fejn ikun. U l-istess fil-ħajja tagħna hawn frak li ser jibqa’ għal tul ta’ żmien twil. Il-qtil Il-qtil li sar tliet snin ilu hu wieħed

Minn Benny Borg Bonello Illum ser nikkummenta fuq numru ta’ affarijiet li laqtuni mingħajr ma nidħol f’ħafna dettalji.   ITS Tħabbar li l-Istitut tal-Istudji Turistiċi ser jerġa’ jiftaħ.  Pass pożittiv għaliex hu importanti li nkomplu nsaħħu dak li hu tajjeb għal ħajjietna.  U

Miktub minn BENNY BORG BONELLO Fl-aħħar artiklu semmejt li l-aktar ħsara li qed nagħmlu fl-ambjent hi l-ammont ta’ karbonju li qed nitfgħu fl-arja.  Semmejt li l-karozzi l-aktar li jagħmlu ħsara peress li l-maġġoranza tal-karozzi li għandna ma jħarsux l-ambjent għaliex jużaw

Bħalissa għaddejjin żewġ kurrenti madwar id-dinja – il-kurrent tal-coronavirus u l-kurrent tal-ambjent li sejjer lura.  Dawn huma żewġ kurrenti li ħafna min-nies mhux qed jagħtuhom importanza kbira.   L-ewwel kurrent, dak tal-CODVIC-19, minkejja li diġa’ għaddejna mill-ewwel mewġa ftit xhur ilu, minkejja

Minn Benny Borg Bonello Il-virus tal-Covid-19 għadu jiġri fostna.  Konna nafu li mhux ser imur mil-lum għal għada.  Waqt l-ewwel mewġa batejna lkoll.  Waqt li konna fl-ewwel mewġa ħadna miżuri drastiċi u l-maġġoranza kbira tan-nies osservaw id-direttivi li kellna.  Waħda mill-affarijiet

Ġeneralment hu l-Lemin li jakkuża lix-Xellug li dan qed joħloq firda permezz li jitkellem fuq Klassijiet fis-soċjeta’.  Biss fir-realta’ huma n-nies tal-Lemin, dawk li qegħdin fil-Lemin għax jemmnu fil-prinċipji tal-Lemin, li joħolqu l-Klassijiet peress li jiddistingwu bejn bniedem u l-ieħor. Dan

Miktub minn BENNY BORG BONELLO Il-President għandu rwol importanti .  Ir-rwol prinċipali tiegħu hu li jħares il-Kostituzzjoni minkejja li din illum hi suġġetta għal-liġijiet tal-EU.  Biss din ir-rwol ma tinkludix li jsolvi l-problemi li noħloq jien.  Il-problemi  tiegħi rrid insolvihom jien

Il-ġustizzja.  Karatteristika tal-ġustizzja hi li l-liġijiet japplikaw għal kulħadd.  Sfortunatament, illum aktar minn nofs il-poplu jħoss li l-liġi tapplika biss għalihom.  Il-liġi għall-oħrajn ma tgħoddx.  Nieħu eżempju żgħir.  Kellna numru ta’ każijiet fejn pulizija ġew aggrediti u kulħadd qabel li

Miktub minn BENNY BORG BONELLO Il-coronavirus tatna opportunita’ biex nibnu realta’ ġdida.  Waqt li konna fl-eqqel tal-pandemija, kulħadd aċċetta li hemm bżonn li nibnu din ir-realta’.  Din ir-realta’ kienet aċċettata għaliex konna ristretti milli nagħmlu ċerti affarijiet biex ma nkomplux inxerdu

Biex niġġieldu l-pandemija tal-coronavirus kellna kważi nagħlqu l-kummerċ kollu u naqtgħu ħafna affarijiet oħra.  F’kelma oħra kellna nibdlu l-ħajja tagħna f’salt.  Filwaqt li min-naħa tal-kummerċ kellna kważi nwaqqfu kollox, min-naħa tal-individwi u l-familji kellna nibdlu l-ħajja peress li din ma

Miktub minn BENNY BORG BONELLO It-taxxi dejjem kienu suġġett kontroversjali. Biss tajjeb nistaqsu jekk it-taxxi għandniex bżonnhom?  Kulħadd jaqbel li jekk irridu ċerti affarijiet, it-taxxi għandna bżonnhom.  Jekk irridu li l-gvern jagħmel xi affarijiet, bħal toroq, skejjel, sptarijiet eċċ, mal-ewwel nifhmu l-bżonn

Minn BENNY BORG BONELLO Il-bniedem salva u żviluppa għaliex dejjem adatta ruħu għall-ambjent li kien jgħix fih. Il-virus COVID-19 ġab miegħu taqliba sħiħa kif ngħixu.  Peress li kien virus ġdid u ma konna nafu xejn dwaru ħlief li jista’ jwassal għall-mewt, kellna