Il-ġimgħa li għaddiet attendejt il-konferenza li organizza l-MEP Alex Agius Saliba.  Kienet dwar id-drittijiet tal-konsumaturi fil-qasam diġitali.  Dan hu qasam li ‘l quddiem ser jikber u ser jiddomina mhux biss il-komunikazzjoni u social media, iżda kull qasam ieħor.  Il-konferenza kellha żewġ

Minn Benny Borg Bonello Riċentament l-MUMN, skont il-ġurnali, ħarġet direttiva lill-membri tagħha kontra l-immigranti irregolari.  Qbajt skantat għaliex hawn qed nitkellmu fuq is-saħħa tan-nies.  U l-immigranti irregolari huma nies ukoll u għalhekk għandhom jiġu stmati daqs kull pazjent ieħor.  Jien wieħed minn

Il-probabbilta’ hi li d-diskussjoni dwar l-ewtanasja issa titla’ aktar fil-wiċċ peress li ssemmiet mill-PM.  Biss jien ċert li kien hemm ħafna okkażjonijiet fejn din ġiet diskussa bejn in-nies speċjalment dawk tal-40 -50 sena meta jaraw il-ġenituri tagħhom imorru tant lura

Minn Benny Borg Bonello Bdiet sena ġdida u l-pandemija għadha magħna.  Mhux talli hekk, talli wara l-festi erġajna rajna mewġa oħra preċiż kif il-mewġa ta’ qabel kienet nieżla sew.  Ir-raġuni hi sempliċi – għal żmien il-festi kellna ħafna li abbandunaw il-miżuri li

Minn Benny Borg Bonello Din is-sena l-Partit Laburista għalaq mitt sena.  Din kienet okkażjoni importanti ħafna fl-istorja ta’ Malta.  Wieħed irid jiftakar l-istat li kienu jgħixu fih il-Maltin.  Ftit nafu għalkemm issa hemm mhux ħażin kotba tal-istorja ta’ Malta.  Biss il-konċentrazzjoni

Din il-ġimgħa n-numri ta’ nies infettatti mill-Coronavirus kienu għoljin sew.  Biss ħaġa li nnutajt kienet li għalkemm din kienet qed tinkwieta n-nies, għall-maġġoranza, din ma kinitx l-aktar ħaġa f’moħħhom.  Bħas-soltu, in-nies kont stajt taqsamhom fi tlieta. Kellek dawk li qiesu ma

Miktub minn Benny Borg Bonello Din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista għażel Kap ġdid.  Tawh post fil-Parlament, u sar Kap tal-Oppożizzjoni.  Hu wiċċ ġdid fil-politika imma kemm verament ser ikollna Kap tal-Oppożizzjoni ġdid?  Li jkollna wiċċ ġdid, imma li jkollu l-istess karatteristiċi bħal

Minn Benny Borg Bonello Il-ftuħ tal-iskejjel hu mument importanti.  Hu importanti għat-tfal iżda hu importanti wkoll għaliex ifisser li għażilna triq minn tlieta u bdejna nimxu fiha.  Kellna tliet toroq quddiemna.  L-ewwel kienet li nibqgħu mexjin kif konna u li kieku

Lanqas fi żmiena ma kienet vera indipendenza.  Waħda mill-akbar raġunijiet għal dan kien l-ammont  ta’ art li xorta kienet baqgħet f’idejn il-militar Ingliż.  Kull ma trid tħares lejn il-mappa ta’ Malta ta’ dak iż-żmien.   Kien meta neħħejna l-bażi Ingliża u meta

Hemm frak li jtir u jispiċċa mar-riħ imma hemm frak li jibqa’ hemm u wara żmien jeħel ma fejn ikun. U l-istess fil-ħajja tagħna hawn frak li ser jibqa’ għal tul ta’ żmien twil. Il-qtil Il-qtil li sar tliet snin ilu hu wieħed

Minn Benny Borg Bonello Illum ser nikkummenta fuq numru ta’ affarijiet li laqtuni mingħajr ma nidħol f’ħafna dettalji.   ITS Tħabbar li l-Istitut tal-Istudji Turistiċi ser jerġa’ jiftaħ.  Pass pożittiv għaliex hu importanti li nkomplu nsaħħu dak li hu tajjeb għal ħajjietna.  U

Miktub minn BENNY BORG BONELLO Fl-aħħar artiklu semmejt li l-aktar ħsara li qed nagħmlu fl-ambjent hi l-ammont ta’ karbonju li qed nitfgħu fl-arja.  Semmejt li l-karozzi l-aktar li jagħmlu ħsara peress li l-maġġoranza tal-karozzi li għandna ma jħarsux l-ambjent għaliex jużaw