Ġeneralment hu l-Lemin li jakkuża lix-Xellug li dan qed joħloq firda permezz li jitkellem fuq Klassijiet fis-soċjeta’.  Biss fir-realta’ huma n-nies tal-Lemin, dawk li qegħdin fil-Lemin għax jemmnu fil-prinċipji tal-Lemin, li joħolqu l-Klassijiet peress li jiddistingwu bejn bniedem u l-ieħor. Dan

Miktub minn BENNY BORG BONELLO Il-President għandu rwol importanti .  Ir-rwol prinċipali tiegħu hu li jħares il-Kostituzzjoni minkejja li din illum hi suġġetta għal-liġijiet tal-EU.  Biss din ir-rwol ma tinkludix li jsolvi l-problemi li noħloq jien.  Il-problemi  tiegħi rrid insolvihom jien

Il-ġustizzja.  Karatteristika tal-ġustizzja hi li l-liġijiet japplikaw għal kulħadd.  Sfortunatament, illum aktar minn nofs il-poplu jħoss li l-liġi tapplika biss għalihom.  Il-liġi għall-oħrajn ma tgħoddx.  Nieħu eżempju żgħir.  Kellna numru ta’ każijiet fejn pulizija ġew aggrediti u kulħadd qabel li

Miktub minn BENNY BORG BONELLO Il-coronavirus tatna opportunita’ biex nibnu realta’ ġdida.  Waqt li konna fl-eqqel tal-pandemija, kulħadd aċċetta li hemm bżonn li nibnu din ir-realta’.  Din ir-realta’ kienet aċċettata għaliex konna ristretti milli nagħmlu ċerti affarijiet biex ma nkomplux inxerdu

Biex niġġieldu l-pandemija tal-coronavirus kellna kważi nagħlqu l-kummerċ kollu u naqtgħu ħafna affarijiet oħra.  F’kelma oħra kellna nibdlu l-ħajja tagħna f’salt.  Filwaqt li min-naħa tal-kummerċ kellna kważi nwaqqfu kollox, min-naħa tal-individwi u l-familji kellna nibdlu l-ħajja peress li din ma

Miktub minn BENNY BORG BONELLO It-taxxi dejjem kienu suġġett kontroversjali. Biss tajjeb nistaqsu jekk it-taxxi għandniex bżonnhom?  Kulħadd jaqbel li jekk irridu ċerti affarijiet, it-taxxi għandna bżonnhom.  Jekk irridu li l-gvern jagħmel xi affarijiet, bħal toroq, skejjel, sptarijiet eċċ, mal-ewwel nifhmu l-bżonn

Minn BENNY BORG BONELLO Il-bniedem salva u żviluppa għaliex dejjem adatta ruħu għall-ambjent li kien jgħix fih. Il-virus COVID-19 ġab miegħu taqliba sħiħa kif ngħixu.  Peress li kien virus ġdid u ma konna nafu xejn dwaru ħlief li jista’ jwassal għall-mewt, kellna

Minħabba l-pandemija, il-maġġoranza tan-nies kellhom jibdlu l-istil ta’ ħajithom.  Kien hemm min baqa’ ċċassat lejn ir-restrizzjonijiet biex nikkontrollaw dan il-virus.  Oħrajn, iżda, ħadu l-opportunita’ biex ibidlu l-istil ta’ ħajjithom biex mhux biss ikampaw mal-bidliet li ġab dan il-virus fil-ħajja ta’

Miktub Minn BENNY BORG BONELLO Bħalissa hemm il-kontroversja dwar l-immigranti irregolari.  Hemm gruppi li qed jilmentaw dwar id-deċiżjoni li ħa l-Gvern dwar dawn l-immigranti.  Is-sitwazzjoni għandha żewġ aspetti – dak lokali u dak Ewropew. Nibda fuq dak lokali. F’Malta tista’ tgħid li

Fl-aħħar artiklu semmejt xi diffikultajiet li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-konsumaturi minħabba l-pandemija tal-COVID-19.  Sa ċertu punt, għal dawk hemm forma ta’ soluzzjoni għalihom għalkemm is-soluzzjonijiet mhux ideali għall-konsumaturi. Bħal ma semmejt fl-artiklu l-ieħor, sfortunatament dawn is-soluzzjonijiet qed jiġu mfixkla

Fi żminijiet bħal dawn in-nies ikunu jridu serħan tal-moħħ.  Biżżejjed, minħabba dan il-virus, ikollhom jieħdu ħsieb tagħhom kull ħin u kull mument.  L-anqas ħaġa li n-nies jistennew hi li bħala konsumaturi jsibu problemi.  Biss ir-realtà hi differenti. Dan għaliex ħafna minnhom

Il-paniku tal-corona virus Problema li laqtitna dan l-aħħar hi l-problema tal-virus corona. Virus perikoluż li bħalissa qed jolqot id-dinja.  Sakemm qed nikteb din il-biċċa kellna ftit każi – każi li kollha ittieħdu barra minnMalta.  Sfortunatament mhux kollha obdew il-pariri li ta il-Ministeru