Minn: Dr Georgiana Farrugia Bonnici u Dr Antonella Grima Id-dijabete Tip 2, li hija l-aktar tip ta’ dijabete komuni hija kklassifikata bħala diżordni fis-sistema metabolika li twassal għal livell ta’ zokkor għoli fid-demm. Dan jista’ jseħħ minħabba nuqqas ta’ produzzjoni tal-insulina

Minn Dr Georgiana Farrugia Bonnici It-tipjip dejjem ipoġġi lill-ġisem f'riskji ta' kumplikazzjonijiet fis-sistemi kardjovaskulari, respiratorja, renali u immunitarja. Għaldaqstant, wieħed għandu jibda t-triq sabiex jieqaf ipejjep mill-aktar fis possibbli. L-ewwel ħaġa li wieħed għandu jżomm f'moħħu huwa li jrid jkollu pjan imfassal

Minn Dr GEORGIANA FARRUGIA BONNICI Issa li l-użu tal-maskri sar obbligatorju f'postijiet pubbliċi f'pajjizna, sabiex innaqqsu t-tixrid tal-coronavirus, għandna wkoll naħsbu f'dawk il-persuni kollha li huma neqsin mis-smiegħ, u li qabel kienu jsibuha iktar faċli li jikkomunikaw ma' ħaddiehor billi jaqraw

Minn Dr GEORGIANA FARRUGIA BONNICI, Radjografa u Tabiba Il-kolesterol huwa tip ta’ xaħam li jiġi magħmul mill-ġisem uman, fuq bażi kontinwa, minħabba li jifforma parti essenzjali mill-membrani taċ-ċelloli, u kif ukoll jintuża għall-formazzjoni ta’ ċerti ormoni, u tipi ta’ aċti, bħal

Minn Dr GEORGIANA FARRUGIA BONNICI Minn nhar it-Tnejn, 4 ta' Mejju 2020, f'Malta se jkun obbligatorju li jintlibsu maskri jew visors meta wieħed ikun sejjer jixtri jew qed jagħti servizz fi ħwienet pubbliċi, jirkeb fuq tal-linja jew inkella meta jkun se

Sezzjoni oħta ta' Q&A – Minn Dr Georgiana Farrugia Bonnici 1) X'inhi d-differenza bejn perjodi ta' “kwarantina” u ta' “iżolazzjoni”? Meta persuna tkun qiegħda fi kwarantina mandatorja, tkun ġiet mitluba tagħmel dan mill-awtoritajiet għaliex tkun ġiet f'kuntatt ma' persuna oħra li hija

Kollaborazzjoni miġjuba lilkom minn: Dr. Georgiana Farrugia Bonnici, BSc (Hons) Rad; M.D. (Radjografa u Tabiba) u Dr.Jake Borg Falzon B. ChD (Dentist) Minn fejn oriġina l-Coronavirus u x’inhuma s-sintomi tal-marda Covid19? Il-coronavirus huwa virus, li origina minn Wuhan, fiċ-Ċina f’Dicembru 2019, u li

Minn Dr GEORGIANA BONNICI, BSc (Hons) Rad; M.D. Hekk kif normalment nafuh, il-proċess ta’ ‘grief’ jibda jseħħ meta wieħed jitlef lil xi ħadd li kien verament għażiż għalih; bħal ngħidu aħna membri tal-familja, jew ħbieb tal-qalb. Iżda mhux biss. Il-sensazzjoni ta'

Minn Dr. Georgiana Farrugia Bonnici, BSc (Hons) Rad, M.D.(Radjografa u Tabiba) Fid-dinja ta’ llum, sirna ngħixu ħajja mgħaġġla, u għaldaqstant qeghdin nagħmlu użu ta’ iktar mezzi avvanzati ta’ teknoloġija moderna, allura sfortunatament dan jista’ jwassal ukoll li wieħed jirrikorri għal nuqqas

X’inhu l-Coronavirus u minn fejn origina’? Il-coronavirus huwa virus, li oriġina mil-lokalità ta’ Wuhan, fiċ-Ċina f’Diċembru 2019, u li huwa ġenetikament simili għall-viruses tas- Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) u Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Sfortunatament, infirex wkoll barra miċ-Ċina, f’diversi

Huwa fatt magħruf li l-kundizzjonijiet psikoloġiċi, żdiedu b’rata kemmxejn qawwija, f’dawn l-aħħar snin. Infatti, l-kundizzjoni tad-dipressjoni hi kkunsidrata bħala l-aktar waħda komuni, u li tista’ tolqot lil nies ta’ kull età, inkluż tfal. Id-dipressjoni hi kundizzjoni li taffettwa kif persuna tħossha, kif

L-allerġiji f’ġisimna jiżviluppaw meta jkun hemm diversi reazzjonijiet mis-sistema’ immunitarja għall-diversi sustanzi, li normalment ma jkunu jikkagunaw l-ebda dannu lill-ġisem. Dawn l-hekk imsejħin sustanzi, jistgħu jitqiesu bħala ‘allergens’, fejn meta bniedem jiġi espost għalihom diversi drabi, huwa jibda jifforma sensitività