Mument storiku. Hekk huwa l-mod ta’ kif il-Parlament Ewropew iddeskriva l-ftehim milqugħ bejn il-mexxejja Ewropej dwar il-fond ta’ rkupru ekonomiku u l-baġit għas-seba’ snin li ġejjin bejn l-2021 u l-2027. Mument storiku għax iċ-ċittadini Ewropej huma mdorrija b’risposti ta’ miżuri ta’

Miktub mill-Ewroparlamentari Miriam Dalli Fil-laqgħat li jkolli Malta u Brussel, dejjem jolqotni l-interess u l-impenn taċ-ċittadini, għaqdiet u organizazzjonijiet biex jagħmlu d-differenza reali fil-qasam tagħhom. Dan wassalni biex fil-bidu ta’ din is-sena, inhiedi l-proġett ‘Small Changes Big Impact’.Bil-parteċipazzjoni ta’ aktar minn

Għaxar snin. Daqshekk idumu l-fdalijiet tas-sigaretti biex jiddiżintegraw fil-baħar. Dan minbarra l-ħsara li ssir mill-kimiċi fis-sigaretti fil-baħar.L-MEP Miriam Dalli semmiet dan waqt attività li saret illum fil-bajja tal-Għadira, li matulha ġew imqassma numru ta' ashtrays li ġġorrhom miegħek u li

Miktub mill-Ewroparlamentari Miriam Dalli Biex ikollna ambjent soċjali u kummerċjali stabbli u tkun salvagwardjata l-kwalità tal-ħajja tal- Maltin u Għawdxin, neħtieġu governanza tajba. Neħtieġu sistemi effettivi, effiċjenti u inklussivi li minnhom jista’ jgawdi l-poplu kollu. Il-governanza tajba mhix sempliċi tagline, iżda kunċett

Miktub mill-Ewroparlamentari Miriam Dalli B’xi mod jew ieħor, kollha kemm aħna missejna mal-kanċer jew mard rari. In-numru ta’ nies li jimirdu qed jiżdied u hu importanti li nindirizzaw kemm il-kura u t-trattament kif ukoll fatturi li qed iwasslu għal dan il-mard.  Minnbarra

Tikteb l-MEP, Miriam Dalli Frażi li qed tintuża ta’ spiss f’taħdidiet ekonomiċi u ambjentali hija green recovery, li tirreferi għal pjan ta’ irkupru ekonomiku Ewropew li jħares lejn it-tkabbir ekonomiku u soċjali. Pjan li huwa intiż li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent

Minn MIRIAM DALLI Ġimgħa li għaddiet malajr, mhux b’inqas għax kienet il-ġimgħa tal-Plenarja, b’numru ta’ sessjonijiet ta’ voti u x-xogħol preparatorju li jkun hemm bżonn isir. Kienet sessjoni interessanti, b’temi varji. Spikkaw fost oħrajn suġġetti mill-aktar interessanti fosthom strateġija Ewropea dwar id-diżabilita’

Mill-2006, disa' mediċini ġew approvati għall-kanċer pedjatriku, meta mqabbel ma’ 150 mediċina kontra l-kanċer fost l-adulti L-Unjoni Ewropea teħtieġ iżżid l-azzjoni tagħha biex tiddedika investiment xieraq fir-riċerka għal trattamenti essenzjali għal tfal li jbatu mill-kanċer. L-MPE Laburista Miriam Dalli u s-Soċjetà

Tikteb l-MEP  Miriam Dalli Dak li ħabbar il-Gvern nhar it-Tnejn li għadda huwa pjan ta’ riġenerazzjoni bla preċedent għal familji u negozji Maltin. Żgur li sa’ ftit tax-xhur ilu ħadd qatt m’għaddielu minn moħħu li pajjiżna kien se jkollu bżonn pjan

Minn MIRIAM DALLI Hekk kif qed nerġgħu lura għal pass normali ta’ xogħol, l-attivitajiet u l-laqgħat li qed nagħmlu qed ikunu taħlita bejn laqgħat onlajn u laqgħat wiċċ imb’wiċċ. Din il-ġimgħa kienet mimlija b’ħidma li tindirizza temi u oqsma differenti fosthom laqgħat

Miktub mill-Ewroparlamentari Miriam Dalli Hekk kif qed nerġgħu lura għal pass normali ta’ xogħol, l-attivitajiet u l-laqgħat li qed nagħmlu qed ikunu taħlita bejn laqgħat onlajn u laqgħat wiċċ imb’wiċċ. Din il-ġimgħa kienet mimlija b’ħidma li tindirizza temi u oqsma differenti fosthom

F’dawn l-aħħar 3 snin Gvern Laburista wera biċ-ċar l-impenn tiegħu favur il-familji, il-ħaddiema, in-negozji u ż-żgħażagħ Maltin Għawdxin. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-President tal-Partit Laburista, Daniel Micallef waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista b’reazzjoni għat-twettieq u l-ħidma fuq 76% tal-wegħdiet fil-manifest elettorali